Cirkevný život

Veriaci v obci Macov sú prevažne rímsko-katolíckeho vyznania. Podľa výsledkov sčítania ľudu v r. 2011 sa hlásilo v Macove k rímskokatolíckemu vyznaniu 69,6 % obyvateľov.  Na týchto stránkach sa budú objavovať informácie, ktoré nám poskytnú zástupcovia rímsko-katolíckej církvi o živote veriacich v obci, o plánovaných bohoslužbách, prípadne o všeobecných cirkevných otázkach a témach. 


Rímskokatolícky farský úrad

930 51 Veľká Paka 172

Mgr. Milan Blaho

031/55 86 323

0905 158 627

velkapaka@fara.sk

www.velkapaka.fara.sk


POZOR ZMENA OD 1.AUGUSTA 2015

Kaplnku bude spravovať:

Rímskokatolícky farský úradˇ

Kláštorná 2

931 01 Šamorín

031/55 86 323

velkapaka@fara.sk

www.velkapaka.fara.sk

Meno kňaza nie je v súčasnosti prevádzkovateľovi tejto stránky známe.


Cirkevné aktivity, podujatia

V r. 2015 si pripomíname 21. výročie vzniku kaplnky Sedembolestnej Panny Márie v Macove.


Bohoslužby

20.10.2015

Po odchode p. farára Blaha sme prestali dostávať informácie o programe bohoslužieb napriek tomu, že sme novým kňazom ponúkli možnosť prezentácie informácií z cirkevného života na tejto webovej stránke. Akonáhle dojde k zmene, bez problémov programy bohoslužieb budeme zase zverejňovať.


30.8.2015

Bohoslužby v kaplnke v Macove viedol do konca júla pán farár Milan Blaho z Veľkej Paky. Kto bude viesť bohoslužby od 1.8., nie je momentálne známe. Pravdepodobne sa budú striedať kňazi zo Šamorína.


Program konania bohoslužieb v auguste 2015:

2.8.   11.30 maď.   18. nedeľa v cezročnom období     † Nagyvendéghy Árpád, Olga és fiuk Zoltán

9.8.   11.30 slov.    19. nedeľa v cezročnom období     † Nagy István és Erzsébet

15.8. 11.30 slov.    Nanebovzatie Panny Márie              Na úmysel

16.8. 11.30 maď.    20. nedeľa v cezročnom období     † Bors László és családtagok

23.8.    11.30 maď.       21. nedeľa v cezročnom období              † Elek László és családtagok

30.8.    11.30 slov.        22. nedeľa v cezročnom období              † členovia rodiny Bullovej

Program konania bohoslužieb (omší) v júli 2015:

5.7. 11.30 maď.     SV. CYRILA A METODA                                 † Kisléghy László és Erzsébet

12.7. 11.30 maď.   15. nedeľa v cezročnom období                    † Gálffy László, Mária és unokájuk Zsolt

19.7. 11.30 slov.    16. nedeľa v cezročnom období                    † starí rodičia Němcovi a Zezulovi
26.7. 11.30 maď.    17. nedeľa v cezročnom období                    Földes család † tagjai, Ilona és György