Obdobie od 1990

1990

Za starostu bol zvolený p. Václav Végh.


1994

Za starostu bol zvolený Ladislav Magyarics, kandidát HZDS.

Z deviatich mandátov získala v obecnom zastupiteľstve 5 mandátov SDĽ a 4 mandáty KDH (Kresťanskodemokratické hnutie).

Jednotliví zvolení členovia obecného zastupiteľstva:

Vendelín Elek, KDH      

Štefan Chmela, KDH      

Viola Králová, SDĽ      

Ľudmila Láníková, SDĽ      

Helena Nussová, SDĽ      

Milan Obdržálek, KDH      

Róbert Smák, KDH      

Václav Végh, SDĽ      

Anna Voznicová, SDĽ

Volebná účasť bola v Macove 68,1 %.


1998

Za starostku obce bola zvolená Ľudmila Láníková, kandidátka SDĽ (Strana demokratickej ľavice).

Z deviatich mandátov získalo v obecnom zastupiteľstve 6 mandátov KDH a 3 mandáty SDĽ.

Volebná účasť  v Macove bola 65,22 %.


2002

V komunálnych voľbách bola za starostku zvolená Ľudmila Láníková, kandidátka SDA + SDĽ.

Z piatich mandátov získalo v obecnom zastupiteľstve 2 mandáty KDH, 2 mandáty Strana maďarskej koalície SMK-MKP a 1 mandát SDĽ.

Volebná účasť bola v obci 57,36 %


2006

K 1.1. mala obec 181 obyvateľov.

Uskutočnili sa voľby do Parlamentu Slovenskej republiky. Víťazom volieb sa stala strana SMER - sociálna demokracia. Druhý najvačší počet mandátov získala Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana. Na treťom až štvrtom mieste sa umiestnili Slovenská národná strana a Strana maďarskej koalície.
Predsedom vlády sa stal Róbert Fico /SMER-SD/.

V Macove boli hlasy pre jednotlivé strany a hnutia odovzdané nasledovným sposobom. Celkom bolo odovzdaných 106 hlasov.

1. Strana maďarskej koalície - 60 hlasov - 56,6 %

2. Smer - sociálna demokracia - 15 hlasov - 14,15 %

3. Kresťansko- demokratické hnutie - 14 hlasov - 13,2 %

4. Slovenská demokratická a kresťanská únia - 11 hlasov - 10,37 %

5. Hnutie za demokratické Slovensko - 2 hlasy - 1,88 %

6. Slovenská národná strana - 2 hlasy - 1,88 %

KSS a HZD získali po 1 hlase - po 0,94 %.


2.12..
sa uskutočnili voľby do obecného zastupiteľstva obce Macov a voľba
starostu obce.

Do obecného zastupiteľstva kandidovali títo kandidáti:

Za Stranu maďarskej koalície: Nagyvendégi Arpád, Gálfyová Rozália, Elek Ladislav, Fenes Alexander, Psotová Mária

Za Kresťansko demokratické hnutie: Mária Chmelová, Radek Maerz, Miloš Svoboda

Za Smer - sociálna demokracia:  Ľudmila Láníková, Helena Linhartová, Jaroslav Král st., Jaroslav Král ml., Elena Magyaricsová

Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení títo občania:


Radek Maerz /KDH/ 
Elek Ladislav /SMK/
Nagyvendégi Arpád /SMK/
Svoboda Miloš, ing. /KDH/
Mária Chmelová /KDH/


Vo voľbách starostu obce kandidovali dvaja kandidáti:

p. Eugen Foeldes za Stranu maďarskej koalície

pani Ľudmila Láníková  za SMER - sociálnu demokraciu


Za starostku obce bola zvolená pani Ľudmila Láníková 62 hlasmi. Protikandidát p.
Eugen Foeldes získal 60 hlasov.

Z celkového počtu oprávnených voličov /146/, sa zúčastnilo volieb do obecného zastupiteľstva 126, tj.86,3 % a volieb starostu 124, tj. 84,93 %.           .2007

V noci z 5. na 6.júla 

bol na hranici intravilánu obce Macov /pravdepodobne úmyselne/ založený požiar. Neznámy páchateľ zapálil na dvoch miestach obilné
pole. Zhorelo obilie pánovi Jozefovi Feketemu /cca 0,5 ha/ a firme Vinagro, a.s. /6-8 ha/. Miestny dobrovoľný hasičský zbor nezasahoval, boli prizvaní
profesionálni hasiči.

K 17.8.
bolo zrušené likvidáciou pozemkové společenstvo Spolok bývalých kolonistov. Poslednými členmi výboru Spolku boli - František Zezula /predseda/, pani Ludmila Smáková a pán Milan Obdržálek Spolok v čase likvidácie mal 13 členov.


Obecným zastupiteľstvom bol schválený nový erb obce.

V decembri oznámil ing. Miloš Svoboda, poslanec obecného zastupiteľstva zvolený za Kresťanskodemokratické hnutie, že odstupuje z funkcie poslanca obecného zastupiteľstva.


2010

27.11.

V obci Macov tak, ako na celom Slovensku, sa uskutočnili komunálne voľby.  Do obecného zastupiteľstva kandidovali títo kandidáti:

Za Stranu maďarskej koalície: Nagyvendégi Arpád,  Elek Ladislav, Fenes Alexander

Za Smer - sociálna demokracia: Helena Linhartová, Elena, Magyaricsová, Július Végh

Ako nezávislí kandidáti kandidovali: Ing. Lenka Kmeťová, Marta Kukóová, Petra Kukóová, Renáta Svobodová, Jaroslav Král ml.


Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení títo občania:

1.Jaroslav Král ml. (nezávislý kandidát)                        získal 85 hlasov

2. Ing. Lenka Kmeťová (nezávislá kandidátka)               získala 77 hlasov

3. Július Végh (SMER - sociálna demokracia)               získal 57 hlasov

4.Ladislav Elek (Strana maďarskej koalície)                 získal 54 hlasov

5.Alexander Fenes (Strana maďarskej koalície)            získal 54 hlasov


Ostatní kandidáti získali nasledovný počet hlasov:

6. Renáta Svobodová (nezávislá kandidátka)                 získala 54 hlasov

7. Marta Kukóová (nezávislá kandidátka)                      získala 53 hlasov

8. Petra Kukóová (nezávislá kandidátka)                       získala 51 hlasov

9. Helena Linhartová (SMER - sociálna demokracia)  získala 48 hlasov

10. Elena Magyaricsová (SMER - sociálna demokracia)získala 41 hlasov

11. Árpád Nagyvendégi (Strana maďarskej koalície)     získal 36 hlasov

Vzhľadom na to, že pani Renáta Svobodová získala rovnaký počet hlasov ako pán LadislavElek a Alexander Fenes rozhodla volebná komisia, že za poslancov boli zvolení p. Ladislav Elek a p. Alexander Fenes. Pani Renáta Svobodová podala na Ústavný súd volebnú sťažnosť pre porušenie zákona a čl. 30 Ústavy Slovenskej republiky.


Vo voľbách starostu obce kandidovali traja kandidáti:

pani Ľudmila Láníková  za SMER - sociálnu
demokraciu

pán Ľuboš Lukačovič ako nezávislý kandidát

pán Jozef Fekete za Stranu maďarskej koalície


Za starostku obce bola zvolená pani Ľudmila Láníková 73 hlasmi.

Kandidát Ľuboš Lukačovič získal 52 hlasov

Kandidát Jozef Fekete získal 16 hlasov


Z celkového počtu oprávnených voličov /187/, sa zúčastnilo volieb do obecného zastupiteľstva 144, tj.  77 % a volieb starostu 141, tj. 75,4%.          


Nevoleným zamestnancom Obecného úradu Macov bola pani Denisa Ferencziová, administratívna pracovníčka a účtovníčka.


2011

23.2.

Ústavný súd Slovenskej republiky sa na neverejnom zasadnutí zaoberal 13 podnetmi, ktorými sťažovatelia namietali výsledok, respektíve neústavnosť a nezákonnosť minuloročných volieb do obecných samospráv. Ústavný súd dal za pravdu aj sťažovateľke Renáte Svobodovej v obci Macov a zrušil výsledky komunálnych volieb dvoch poslancov: Ladislav Elek a Alexander Fenes.

4.4.

  Rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky nadobudlo právoplatnosť, preto sa uskutočnilo zasadnutie miestnej Volebnej komisie a v zmysle zákona prebehlo žrebovanie kandidátov na poslancov (3 kandidáti s rovnakým počtom hlasov),na základe ktorého došlo k zmene v zložení obecného zastupiteľstva: pána Ladislava Eleka nahradila pani Renáta Svobodová


2012

10.3.

Uskutočnili sa predčasné voľby do Národnej rady Slovenska. V obci Macov bola volebná účasť 65,38 %, z 208 zapísaných voličov savolieb bolo odovzdaných 134 platných hlasov. Jednotlivé strany v Macove získali nasledovný počet hlasov:

Most-Híd                                                      40,t.j. 29,85 %

SMER - SD                                                 26, t.j.19,40 %

Stranamaďarskej koalície                          21, t.j. 15,67 %

SDKÚ                                                           12, t.j. 8,95 %

KDH                                                             11, t.j. 8,20 %

SaS                                                               5, t.j. 3,73 %

SNS                                                              4, t.j. 2,98 %

KSS                                                              2, t.j. 1,49 %

99 %                                                             1, t.j. 0,74 %

NaS                                                              1, t.j. 0,74 %

Obyčajní ľudia                                              1, t.j. 0,74 %

Za celú Slovenskú republiku boli zaznamenané tieto výsledky volieb:

Účasť vo voľbách bola 59,11 %.

Do Národnej rady Slovenska sa dostali tieto politické strany:

Smer - SD, ktorá získala                             44,41 % hlasov

Kresťansko-demokratické hnutie získalo     8,82 % hlasov

Most-Híd získal                                              6,82 % hlasov

Obyčajní ľudia a nezávislí  so ziskom         8,55 % hlasov

Sloboda a solidarita                                       5,88 % hlasov

SDKÚ - DS                                                    6,09 % hlasov


2.4.

Na verejnom zasadnutí OZ sa poslankyňa Renáta Stocker vzdala svojho poslaneckého mandátu. V obecnom zastupiteľstve ju v súlade s volebnými výsledkami nahradil pán Ladislav Elek2014
  15.11. 

Uskutočnili sa komunálne voľby na Slovensku.
V obci Macov kandidovali títo občania:

Na post starostu: Ľudmila Láníková - SMER-SD, Jaroslav Král - nezávislý kandidát, Alexander Fenes - SMK, Matej Turňa - nezávislý kandidát

Za starostku obce bola zvolená:
Ľudmila Láníková .

Kandidát Jaroslav Král odstúpil z kandidátky ešte pred voľbou

Za poslanca obecného zastupiteľstva: Juraj Ižo - nezávislý kandidát, Helena Linhartová - SMER-SD, Miklovič - KDH, Adrián Chovaniak,  Ladislav Elek - SMK, pani Ferenčíková - nezávislá, Alexander Fenes - SMK, Július Végh - Smer-SD, Jaroslav Král ml. - nezávislý kandidát


Zvolení do
obecného zastupiteľstva boli:

Július Végh získal  91 hlasov

Jaroslav Král ml. získal 89 hlasov

Adrián Chovaniak získal 88 hlasov

Helena Linhartová získala 70 hlasov

Juraj Ižo získal 79 hlasov

Z 237 oprávnených voličov za volieb zúčastnilo 171, volebná účasť bola 72,15 %.