Vedenie obce

Vo voľbách do orgánov samosprávy obce, konaných:
 

dňa 15.11.2014 boli zvolení: 

STAROSTKA OBCE

Ľudmila Láníková, kandidátka politickej strany SMER-SD


POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA (podľa abecedy)

1.) Adrian Chovaniak, nezávislý kandidát 

2.) Mgr. Juraj Ižo, nezávislý kandidát

3.) Jaroslav Král, ml. nezávislý kandidát 

4.) Helena Linhartová, kandidátka politickej strany SMER-SD

5.) Július Végh, zástupca starostky, kandidát politickej strany SMER-SD