Verejná správa

Pre všetkých, ktorí majú záujem o veci verejné je určená táto časť web stránky. Nájdete tu užitočné informácie, články i zákony týkajúce sa verejnej správy a samosprávy.

Zákon SNR o obecnom zriadení: http://www.vyvlastnenie.sk/predpisy/zakon-o-obecnom-zriadeni/

Na uvedenej linke nájdete tiež:

• Zákon o majetku obcí
• Zákon o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
• Zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov - o konflikte záujmov
• Ústava Slovenskej republiky

EURACTIV_SPECIAL_Triedeny_zber_a_samosprava.pdf