Zo života našej obce

20.10.2015

Na tejto podstránke by sme radi zverejňovali informácie o akciách a udalostiach zo života obce, najma o tých pozitívnych. Žiaľ, takých v Macove býva málo, takže sa budeme venovať najma otázkam, ktoré sa budú týkať priebehu správnych konaní (stavebný úrad, obecný úrad), budeme k tomu využívať vlastné poznatky i poznatky spoluobčanov, ak sa o ne budú chcieť podeliť. Budeme upozorňovať na neštandardné postupy vedenia obce, budeme citovať rozhodnutia nadriadených orgánov, súdov a pod. Budeme dávať priestor článkom na rozne témy - napr. voľby, volebné programy, rozvoj obce, atď.